Je kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om met jou te corresponderen. Wij streven ernaar je dat te allen tijde te laten weten, voordat wij persoonlijke informatie via Internet verzamelen.

Forklifthouse doet niets met je gegevens wat niet perse nodig is. Verzamelde (persoons-) gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Onder voorbehoud van speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kun je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de AVG. Voor de (werking van de) website wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plugins van derden. De informatie hieronder gaat over de diensten waar onze website gebruik van maakt en wat zij met de verkregen informatie kunnen doen.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt geanonimiseerd. Wij kunnen je niet persoonlijk herleiden.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is een Amerikaans bedrijf dat zich conformeert aan de EU-US Privacy Shield principes.

Verzamelde informatie

Doel

Bij Forklifthouse verwerken we de volgende gegevens:

  • Bedrijfsnaam
  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Dit zijn gegevens die je zelf met ons deelt of die vrij toegankelijk zijn via social media. We hebben deze gegevens nodig voor de volgende doeleinden:

Contact opnemen

We zullen hiervoor gegevens gebruiken die je zelf aan ons hebt verstrekt via telefoon, e-mail of het contactformulier op onze website. Sommige van onze diensten zijn doorlopende diensten. We bewaren je contactgegevens voor tenminste de duur van de afgenomen dienst.

Offertes, overeenkomsten en betalingen

Om gerichte offertes/overeenkomsten te versturen en/of om betalingen te kunnen verrichten (tweezijdig), hebben we bedrijfs- en persoonsgegevens nodig. We bewaren deze gegevens zolang er een actieve klantrelatie is, tenzij wettelijk anders bepaald.

Verzenden nieuwsbrief

Wij versturen onze nieuwsbrief aan je, zolang we een actieve klantrelatie met je hebben. Als je ervoor kiest om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief, zullen je gegevens uit de mailinglijst worden verwijderd.

Delen van gegevens

Om onze diensten optimaal te kunnen uitvoeren, zullen we (enkele van) je gegevens delen met derden. Dit zal echter altijd ter bevordering zijn van de dienstverlening aan jou als klant. Hieronder zie je deze derden waarmee je gegevens gedeeld worden. Met deze partijen is, indien mogelijk, een verwerkersovereenkomst afgesloten.

  • Hosting services
  • Office 365
  • Perfectview
  • Google (o.a. voor Analytics)

Rechten

Binnen de AVG heb je verschillende rechten t.b.v. de verwerking van je gegevens. Hierover lichten we je graag in. Om gebruik te maken van een van je rechten kun je contact opnemen met info@forklifthouse.nl

Recht op inzage en correctie

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien en een verzoek in te dienen om deze door ons te laten aanpassen.

Recht op vergetelheid

Je hebt het recht om, bijvoorbeeld doordat je niet langer een dienst bij ons afneemt, je bij ons verwerkte persoonsgegevens te laten wissen. Wij zullen hier aan voldoen, tenzij de wet ons verplicht deze te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Je kunt ons verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Hiervoor dien je uiteraard wel rechtmatige grond te hebben, bijvoorbeeld wanneer we je gegevens niet langer nodig hebben of wanneer je gegevens bijvoorbeeld niet meer correct zijn.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen of ons opdracht te geven deze door te sturen naar een nieuwe partij, welke een dienst van ons zal overnemen. 

Recht op terugtrekking toestemming

Je mag altijd je toestemming voor het verwerken van je gegevens intrekken. Dit heeft geen invloed op verwerkte gegevens van voor deze terugtrekking.

Klachten

Wij verwerken geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de social-mediakanalen. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Links van onze website naar externe websites zullen door ons bij plaatsing gecontroleerd op juistheid. Deze externe websites kunnen echter wijzigen, zonder dat Forklifthouse hiervan op de hoogte is. Ook kunnen zij hun eigen cookies plaatsen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar het cookie- en/of privacybeleid van de desbetreffende website. Forklifthouse aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Forklifthouse of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Forklifthouse. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande expliciete toestemming door Forklifthouse.

Contactgegevens

info@forklifthouse.nl